Uit de inhoud

 

• Met Marx op de trekschuit

• Marx over de doodstraf

• Een gebrek van het Duitse idealisme

• Bakoenin, onze vriend

• Denken met een barst

• Thomas Münzer

• Surinaamse slavernij

• Drank met een vieze smaak

• Korter werken wanneer dat kan

• Een zekere ongelijkheid

• Onverbiddelijke ontbossing

• De dialectische gang van de revolutie

• Een omvattende filosofie

 

ISBN 9055736457

€ 16,90

Website van Jasper Schaaf

Marx, zó gelezen

Marx, zó gelezen is na Marx, bekend en onbekend de tweede bundel met korte stukken over Marx en Engels. De meeste zijn als inleiding leesbaar en kunnen bijdragen Marx’ werk beter te begrijpen.

Sommige stukken zijn meer historisch, andere meer op de actualiteit gericht.

Naast meer bekende onderwerpen komen zaken aan bod die men in weinig boeken over Marx en Engels zal vinden. Zo schreef Marx over de doodstraf en Engels over de export van Duitse alcohol van slechte kwaliteit. Zelfs het vraagstuk van ontbossing kan men in het werk van Marx en Engels aantreffen.

Deze onderwerpen staan bij hen in een breder sociaal kader en laten kernpunten van hun denken zien.

 

 

 

 

Tekstvak:

Uitgeverij Damon, Budel 2005, 140 pagina’s

In het boek 125 jaar Marx, denken over zijn betekenis voor de 21 eeuw, onder redactie van Sjaak van der Velden, Uitgeverij Aksant, Amsterdam 2008, staat een artikel van mijn hand: De strijd om het ontslagrecht en de meerwaardetheorie. Dit is mede op Marx, zó gelezen gebaseerd.