Tekstvak: Godsdienstkritiek, respect en actieve tolerantie Feuerbach herlezen

Godsdienstkritiek, respect en actieve tolerantie herleest de filosofie van Ludwig Feuerbach (1804-1872). Hij vroeg zich af wat de beweegredenen zijn voor geloof en religie. In zijn filosofie staat niet zozeer het al dan niet bestaan van god centraal, maar eerder de omstandigheden en gevoelens van waaruit mensen vragen om hoop en gerechtigheid. Karl Marx formuleert mede vanuit deze gedachte zijn politieke maatschappijkritiek.

 

Deze fundamentele kritiek sluit een respectvolle benadering van principieel andere meningen niet uit. Dit  boek sluit wat dat betreft aan bij Rosa Luxemburg die schreef: ‘Vrijheid is altijd de vrijheid van de andersdenkenden.’

 

Vrijheid is echter niet vrijblijvend. Kritiek blijft noodzakelijk waar religieuze denkwijzen onderdrukkende vormen aannemen. Daarover moet de discussie gaan, zonder het respect voor andere ideeën op te geven. Het boek verkent dit lastige spanningsveld dat niet alleen vandaag de dag actueel is, maar dat altijd zal zijn.

Tekstvak:

Website van Jasper Schaaf

Klik hier voor het door mij geschreven artikel over Feuerbach in de Humanistische Canon

Tekstvak: Tekstvak:

Uitgeverij Damon, Budel 2010, 160 pagina’s

ISBN 9789055739943

€ 17,90

Uit de inhoud

 

• Voorwoord door Ronald van Raak

 

• Religie als projectie van het menselijk bestaan  - Feuerbach en Marx

 

• John Locke, tolerantie en godsdienstkritiek

 

• Kritisch en tolerant

 

• Open en respectvol, moeilijk genoeg

 

• Discussies over verbieden

 

• Natuurwetenschappelijk materialisme als halve oplossing

 

• Richard Dawkins’ platte religiekritiek

 

• Spinoza, Marx en de vrijheid van geweten

 

• Bemoeien mag! Kritiek die respect afdwingt

 

• Ik en jij - vrijheid als de vrijheid van andersdenkenden

Uit een recensie: ‘… een verfrissend geluid in de huidige gepolariseerde discussies over bijvoorbeeld de islam.’

Uit een recensie: ‘Het werk is socialistisch van inslag en toch genuanceerd.’