Het speelveld van de vrijheid,

Marx, Spinoza, overwegingen over vrijheid en macht

Het speelveld van de vrijheid bestaat uit twee essays.

 

Het eerste stelt de vraag of Marx’ filosofie die eigenlijk een vrijheidsfilosofie is, het concrete dagelijkse gevoel van vrijheid of onvrijheid wel voldoende overdenkt. In de discussie met de anarchist Bakoenin   lijkt op dit punt een tekort bestaan. Dat zou alsnog opgeheven moeten worden in een actueel marxistisch denken.

 

Het tweede essay onderzoekt aan de hand van het denken van Marx en Spinoza de relatie tussen macht en vrijheid.

Macht is voor sommigen een vies woord. Maar een sociale en democratische macht lijkt een voorwaarde om concrete vrijheden te kunnen realiseren en uit te breiden.

 

Het speelveld van de vrijheid is onderdeel van een groter politiek-filosofisch onderzoek dat tot ongeveer 2018 gaat duren.

 

Van Marx is bekend dat hij de ‘proletariërs van alle landen’ opriep zich te verenigen. Ook Spinoza schreef, geruime tijd voor Marx, dat ‘in vereniging’ macht en vrijheid kunnen groeien. Dit is een uitgangpunt voor een sociale visie op de politiek.

Tekstvak: Tekstvak:

Website van Jasper Schaaf

Tekstvak: Tekstvak:

Uitgeverij Damon, Budel 2014, 160 pagina’s

ISBN 9789460361937

€ 17,90

Uit een recensie: ‘Steeds weer blijkt vrijheid contextueel begrepen te moeten worden. Vrijheid en macht zijn steeds met elkaar in discussie of vormen zelfs een strijdtoneel.’

Uit de inhoud

 

 • Vrijheid in Karl Marx’ werk

 

 • Vrijheid en noodzakelijkheid bij Aristoteles en Spinoza

 

 • De kracht van het woord vrijheid

 

 • Marx versus Bakoenin

 

 • Antonio Negri, irritant en intrigerend

 

 • Werd Marx door Spinoza geïnspireerd bij het schrijven van Das Kapital?

 

 • Macht, menigte en rationaliteit - Machiavelli en Spinoza

 

 • Dialectiek van de macht en het speelveld waarop gespeeld wordt

 

 • Vrijheid en sociale organisatie

 

Vereniging Het Spinozahuis publiceerde  mijn voordracht van 15 november 2014: Realistische vrijheid en dynamische macht in het licht van het denken van Spinoza en Marx.

 

‘Mededelingen vanwege Het Spinozahuis’ nr. 110, Uitgeverij Spinozahuis, Voorschoten 2015, ISBN 9789490250188.

Te bestellen bij Het Spinozahuis en bij de boekhandel.

Tekstvak: