Website van Jasper Schaaf

Nieuw:  boek: Actief socialisme en vrijheid

& informatie over de website Filo.nl

Actief socialisme en vrijheid

 

Een aantal jaren heb ik gewerkt aan het politiek-filosofische thema ‘macht, vrijheid, de staat en de politiek’. In november 2018 is dat onderzoek (voorlopig) afgerond met de publicatie van het boek ’Actief socialisme en vrijheid’. Twee subtitels zeggen nog meer over de conclusies: Pleidooi voor hechtere linkse samenwerking, en ook: Doorbreek de vanzelfsprekendheid.

 

Dat laatste slaat op het kapitalisme als systeem. Deze oproep sluit aan bij Marx’ formulering: ‘Afschaffing van het loonsysteem’.

Het boek kent een zekere tweedeling. Het begint met tien hoofdstukken over politieke denkers: de klassieke Chinese filosofie, Aristoteles, Spinoza, Rousseau, Dietzgen, Marx, Gramsci en Luxemburg en Sivaraksa. Hierbij wordt tevens een hoofdstuk gewijd aan het klimaat en de noodzaak van sociale rechtvaardigheid.

Deze hoofdstukken, die veel zeggen over machtsvorming, gaan vloeiend over in beschouwingen over de consequenties voor een werkelijk progressieve, socialistische politiek. Conclusie: er wordt niet consequent genoeg gewerkt aan sociale en democratische machtsvorming. Hoewel eenheid verkrijgen moeilijk lijkt in een individualistische tijd, kan toch gesteld worden dat de socialisten (in de brede zin van het woord) kansen laten liggen. Vandaar het pleidooi voor een hechtere linkse samenwerking.

In kader van dit onderzoek waren er meer publicaties. De vindplaatsen daarvan staan in het boek.

‘Actief socialisme en vrijheid’ kost € 17,90. Uitgegeven bij Damon. Verkrijgbaar met een mailtje bij de auteur, in de boekhandel of direct van de uitgever.

Tekstvak:

Over de website www.filo.nl

 

De website die je nu bekijkt is momenteel op twee manieren te vinden, nl. op jasperschaaf.nl en op filo.nl.

De laatste toegang is tijdelijk. Www.filo.nl was de website die jaren geleden door Henk Menninga is opgezet en steeds door hem is gebruikt.

In 2013 is Henk overleden en heeft mij gevraagd een goede bestemming voor deze site te vinden. Het is de bedoeling er een inhoudelijke, filosofische en sociale invulling voor te vinden.

Als er (jonge) filosofen zijn die een passend plan en interesse hebben voor deze domeinnaam, kunnen zij per mail contact opnemen.

Het moet gaan om: een website die duurzaam onderhouden wordt op het gebied van sociale filosofie. Een website die de ruimte biedt om de socialistische en marxistische filosofie verder te ontwikkelen.

 

Zolang nog geen definitieve bestemming gevonden is, wordt in ieder geval tot 2020 het domein ‘beheerd’ zoals nu.

Geďnteresseerd? Neem even contact op met een e-mail.

Tekstvak: Tekstvak:

2019