Website van Jasper Schaaf

 Over de website Filo.nl

 & over actueel onderzoek

Lopend onderzoek -  Staat en vrijheid

 

Staat en vrijheid ofwel Het speelveld van de vrijheid is een vrij omvangrijk onderzoek dat tot ca. 2018 gaat duren. De bedoeling was eerst vier artikelen te publiceren. Deze gaan over de utopie, de ontwikkeling van marxistische theorie in Nederland, en over vrijheid en macht. Daarna wordt gewerkt aan een boek dat uitgaat van deze vier artikelen, vervolgens zeven of acht  ‘grote denkers’ over de staat beschrijft, en ten slotte ingaat op actuele politieke vragen met betrekking tot macht en vrijheid.

De vier artikelen zijn inmiddels gepubliceerd:

1 - Durven vooruit te denken gaat over conservatisme, socialisme en over de utopie. Het staat op internet op www.marxists.org, alsmede op de site van het Vlaams Marxistisch Tijdschrift: zoeken naar jaargang 43, nummer 4, winter 2009. Een verkorte gedrukte versie is onder de titel Nog langer bang voor de utopie? Over Thomas More en Friedrich Engels verschenen in Jaarboek Kritiek 2012.

2 - Het tweede artikel is af als werkversie. Dit is Na de nihilistische val. Ook dit vind je op www.marxists.org. Het gaat o.m. over hoe de vorm van discussie en theorievorming in de CPN bijdroeg aan het verval van deze partij. Het is bedoeld als achtergrondmateriaal bij de reflectie hoe kritischer om te gaan met democratische sociale machtsvorming in de huidige tijd waarin het neoliberalisme dominant is.

3 - Vrijheid in Marx’ werk. Hoe kan de vrijheid versterkt worden in de marxistische analyse. Verdient Marx’ werk een aanvulling? Dit artikel is opgenomen in het boek Het speelveld van de vrijheid, dat in 2014 verscheen. Dit wordt verderop beschreven.

4 - Het speelveld van de vrijheid. Over de spanningsvolle relatie tussen macht en vrijheid binnen de maatschappelijke context. Ook opgenomen in het gelijknamige boek.

Als het meezit is een omvangrijker en meer geactualiseerd boek over macht en vrijheid, de staat, de maatschappelijke inbedding, en de politieke strijd van vandaag de dag klaar in 2018.

Tekstvak:

Over www.filo.nl

 

De website die je nu bekijkt is momenteel op twee manieren te vinden, nl. op jasperschaaf.nl en op filo.nl.

De laatste toegang is tijdelijk. Www.filo.nl was de website die jaren geleden door Henk Menninga is opgezet en steeds door hem is gebruikt.

In 2013 is Henk overleden en heeft mij gevraagd een goede bestemming voor deze site te vinden. Filo.nl is een mooie naam waar ook commerciële bedrijven belangstelling voor hebben.

Het is echter de bedoeling er een meer inhoudelijke, filosofische en sociale invulling voor te vinden.

 

Mochten er (jonge) filosofen zijn die het volgende van plan zijn en interesse hebben voor deze domeinnaam, dan kunnen zij contact opnemen.

Het gaat om: een website opzetten en duurzaam beheren op het gebied van sociale filosofie, die de ruimte biedt de socialistische en marxistische filosofie verder te ontwikkelen.

 

Mocht dit leiden tot een contact dan wordt bekeken of het een goed plan is, met perspectief voor een goede ontwikkeling en beheer. Zolang nog geen definitieve bestemming gevonden is, wordt in ieder geval tot 2020 het domein ‘beheerd’ zoals nu.

Geïnteresseerd? Neem even contact op met een e-mail.

Tekstvak: Tekstvak: