Website van Jasper Schaaf

 Over de website Filo.nl

 & over de publicatie van een nieuw boek in 2018

Nieuw boek verschijnt in 2018

 

Behalve de (ongeveer) wekelijkse weblog zijn er komende tijd meer publicaties te verwachten.

Waarschijnlijk verschijnt in 2018 het nieuwe boek Actief Socialisme en Vrijheid. De ondertitel is Pleidooi voor hechtere linkse samenwerking. In dit boek wordt de term macht geanalyseerd aan de hand van een reeks filosofen. Er wordt de conclusie getrokken dat — hoe dan ook— socialistische en progressieve organisaties meer dan nu gebeurt in eenheid moeten optrekken. En dat dit prima kan zonder de eigen principes van verschillende bewegingen te verloochenen.

Vier eerder verschenen essays zijn voorstudies voor dit nieuwe boek:

1 - Durven vooruit te denken gaat over conservatisme, socialisme en de utopie. Het staat op internet op www.marxists.org, alsmede op de site van het Vlaams Marxistisch Tijdschrift: zoeken naar jaargang 43, nummer 4, winter 2009. Een verkorte gedrukte versie is onder de titel Nog langer bang voor de utopie? Over Thomas More en Friedrich Engels verschenen in Jaarboek Kritiek 2012.

2 - Het tweede artikel is een werkversie, met als titel Na de nihilistische val. Ook dit vind je op www.marxists.org. Het gaat o.m. over hoe de vorm van discussie en theorievorming in de CPN bijdroeg aan het verval van deze partij. Het is bedoeld als achtergrondmateriaal bij de reflectie hoe kritischer om te gaan met democratische sociale machtsvorming in de huidige tijd, waarin het neoliberalisme dominant is.

3 - Vrijheid in Marx’ werk. Hoe kan de vrijheid versterkt worden in de marxistische analyse. Verdient Marx’ werk een aanvulling? Dit artikel is opgenomen in het boek Het speelveld van de vrijheid, dat in 2014 verscheen. Dit wordt verderop beschreven.

4 - Het speelveld van de vrijheid. Over de spanningsvolle relatie tussen macht en vrijheid binnen de maatschappelijke context. Ook opgenomen in het gelijknamige boek.

 

Tekstvak:

Over www.filo.nl

 

De website die je nu bekijkt is momenteel op twee manieren te vinden, nl. op jasperschaaf.nl en op filo.nl.

De laatste toegang is tijdelijk. Www.filo.nl was de website die jaren geleden door Henk Menninga is opgezet en steeds door hem is gebruikt.

In 2013 is Henk overleden en heeft mij gevraagd een goede bestemming voor deze site te vinden. Filo.nl is een mooie naam waar ook commerciële bedrijven belangstelling voor hebben. Het is echter de bedoeling er een meer inhoudelijke, filosofische en sociale invulling voor te vinden.

 

Als er (jonge) filosofen zijn die een passend plan en interesse hebben voor deze domeinnaam, kunnen zij per mail contact opnemen.

Het gaat om: een website die duurzaam onderhouden wordt op het gebied van sociale filosofie, die de ruimte biedt om de socialistische en marxistische filosofie verder te ontwikkelen.

 

Zolang nog geen definitieve bestemming gevonden is, wordt in ieder geval tot 2020 het domein ‘beheerd’ zoals nu.

Geïnteresseerd? Neem even contact op met een e-mail.

Tekstvak: Tekstvak: