Dialectiek en praktijk

Marx, zó gelezen

Dialectische filosofie staat bekend als lastig. Gevolg is dat er weinig inleidingen bestaan in dialectisch denken, al bestaat hier wel vraag naar. Dialectiek en praktijk probeert hierin te voorzien. Dit boek kan een basis vormen om zich verder in de dialectiek te verdiepen.

Na Marx, bekend en onbekend een tweede bundel met korte stukken over Marx en Engels. De meeste hiervan zijn vrij makkelijk leesbaar en kunnen bijdragen Marx’ werk beter te begrijpen. Sommige stukken zijn meer historisch, andere meer op de actualiteit gericht.

Prijs: 16,90

Prijs: 16,90

Website van Jasper Schaaf

Prijs: 2,-

Oudere boeken voor opruimingsprijs + verzendkosten

Dietzgen (1828-1888) was leerlooier en goeddeels autodidact. Het boek is een studie over de inhoud en plaatsbepaling van zijn filosofie. Dit is voor zowel Nederland als internationaal een van de meest omvattende studies naar Dietzgen. Dissertatie.

De dialectisch-materialistische filosofie van Joseph Dietzgen

Prijs: 2,-

Individualisme is niet hetzelfde als persoonlijkheidsontwikkeling. Ontwikkeling van individualiteit kan pas goed slagen als de maatschappelijke ontwikkeling niet stagneert.

De toekomst van het individu als sociaal wezen

Prijs: 5,-

Is  Marx’  werk bekend? Als men wel eens van Het communistisch manifest en van Het kapitaal gehoord heeft, kent men het dan? Marx’ werk is politiek, sociaal, economisch en filosofisch rijk. Dit boek belicht diverse kanten, bekende en minder bekende.

Karl Marx, bekend en onbekend

Prijs: 5,-

Uitgaande van marxistische ideeën wordt bekeken, wat  het boeddhisme kan leren. Er worden dan boeiende verbanden zichtbaar. Zowel dat het boeddhisme bij kan dragen voor langere tijd betrokken te zijn, als het feit dat in beide richtingen dialectisch denken bestaat.

Boeddhisme en betrokkenheid

Gratis

Dit boekje biedt zowel een verslag van het project Heel de Buurt in Groningen (stad), als handreikingen hoe op wijkniveau een samenhangende sociale ontwikkeling te bevorderen, waarin de wijkbewoner centraal staat.

‘Kunt u de rails ophangen? Want ik durf niet in de lucht!’

Prijs: 19,90

Ethiekboeken over zorg en hulpverlening zetten dilemma’s op scherp, maar laten de werker soms puzzelend achter. Ook hier geen kant en klare oplossingen, maar wel een verdere stap: de problematiek helpen blootleggen, én uitdagen om tot een keuze en een praktische aanpak te komen.

Dilemma’s en keuzes

Overzicht van boeken

           Gedetailleerde informatie op de volgende pagina’s

 

 

Godsdienstkritiek, respect en actieve tolerantie, Feuerbach  herlezen

In dit boek wordt de filosoof Ludwig Feuerbach (1804-1872) herlezen. Hij zocht naar de beweegredenen voor geloof en religie. Van hieruit wordt naar andere historische en actuele denkers gekeken. Het boek mondt uit in een stellingname in het actuele politieke debat  over politiek en religie.

Prijs: 17,90

Tekstvak:

Het  speelveld van de vrijheid, Marx, Spinoza, overwegingen over vrijheid en macht

Vrijheid en macht vormen een strijdtoneel. Vrijheid heeft betekenis in een bepaalde context. Bij Marx en Spinoza wordt duidelijk dat mensen ‘in vereniging hun vrijheid verwerven. Begrip hiervoor draagt ertoe hedendaagse strijd voor vrijheid beter te begrijpen.

Prijs: 17,90

Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak:

Prijs: 17,90