Website van Jasper Schaaf

De dialectisch-materialistische filosofie van

Joseph Dietzgen

Proefschrift, Uitgeverij Kok Agora, Kampen 1993, 396 pagina’s

Uit de inhoud

 

• Leven en  werk van Dietzgen

• Moeilijkheden bij het beoordelen van Dietzgens filosofie

• Feuerbach en Marx - De historische grondslag van Dietzgens denken

• Dialectische ontologie als vrucht van kennistheoretische beschouwingen

• Moraal en theologie als ideologisch vraagstuk

• De betekenis van Marx’ economisch werk voor Dietzgens filosofie

• Joseph Dietzgens politieke ideeën en het marxisme binnen de Duitse en Amerikaanse arbeidersbeweging

• Dietzgen bij Nederlandse denkers

 

 

 

Dietzgen op internet

€  2,- + verzendkosten

Joseph Dietzgen (1828-1888) was leerlooier en filosoof. Marx noemt hem op het Haagse congres van de Internationale in 1872 ‘onze filosoof’ en heeft eens gesteld dat Dietzgen een van de geniaalste arbeiders was.

 

Dietzgen formuleert een omvattende filosofie: kennistheorie, ontologie en een sociale filosofie. Toen aan het begin van de 20e eeuw veel van de filosofische geschriften van Marx en Engels nog ongepubliceerd waren, ontstond in de arbeidersbeweging discussie of Dietzgens denken een filosofische basis voor  het marxisme kon vormen. Over hem schreven Wladimir Iljitsch Lenin, en in Nederland  Anton Pannekoek, Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst.

 

Friedrich Engels schreef: ‘Deze materialistische dialectiek, die sedert jaren ons (Marx’ en Engels’) beste instrument en ons scherpste wapen was, werd merkwaardigerwijs (…) onafhankelijk van ons en zelfs van Hegel, nog eens ontdekt door een Duitse arbeider, Joseph Dietzgen.’

 

ISBN 9039105634

Tekstvak: Tekstvak: