Website van Jasper Schaaf

De toekomst van het individu als sociaal wezen

Een sociale cultuurkritiek

Uitgeverij Van Gorcum, Assen 1996, 260 pagina’s

Uit de inhoud

 

• Individualisering versus persoonlijkheidsontwikkeling

• Sociale en persoonlijke vervreemding

• Maatschappelijke tweedeling als rem op de persoonlijkheidsontwikkeling

• Flexibilisering en vervreemding

• Onderwijs als individualiseringsproces

• De noodzakelijke toekomst van een sociale zorg

• Weg met cynisme en overdreven relativisme!

• Ethische tegenbeweging als beweging van het sociale

• Een mooi CV garandeert nog geen persoonlijkheid

 

 

€  2,- + verzendkosten

Individualisme is niet hetzelfde als persoonlijkheidsontwikkeling. Ontwikkeling van individualiteit kan pas goed slagen als de maatschappelijke ontwikkeling niet stagneert.

 

De toekomst van het individu als sociaal wezen geeft een reeks beschouwingen over individualisering. Er zijn nieuwe kansen voor een door het humanisme geďnspireerd zelfbewust leven. Tegelijk trekken veel mensen zich terug in een beperkt privédomein en leidt een doorgeslagen individualisme tot een diepgeworteld gevoel van ontevredenheid.

 

Zo bestaat een spanningsveld dat in dit boek concreet bezien wordt op het gebied van arbeid, onderwijs, sociale zorg en politiek. Tevens komen de materiële verhoudingen aan bod waarin beperkingen bestaan, waardoor positieve verworvenheden bij lange na niet binnen ieders bereik liggen.

 

De voorbeelden in dit boek zijn soms wat gedateerd, de rode draad is dat niet.

 

ISBN 9023231392

Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: