Website van Jasper Schaaf

Karl Marx, Bekend en onbekend

In eigen beheer uitgegeven onder het logo Dialectiek, Groningen 2000, 240 pagina’s

Uit de inhoud

 

• Marx’ artikel Zur Kritik der Dinge in Amerika

• Het kloppend hart van het marxisme

• Vrijheid als rode draad

• Dialectiek, natuur, geschiedenis

‘Het communistisch manifest’ - Een schat aan inzichten

• Lenin: Liever minder, maar beter!

• Marx’ Nederlandse familie

• Over de meerwaardetheorie

• Twintig overwegingen bij Marx’ elfde Feuerbachthese

 

Karl Marx, bekend en onbekend is een bundel artikelen met uiteenlopende onderwerpen over en naar aanleiding van de werken van Karl Marx en Friedrich Engels.

Het is geen systematische inleiding in hun voornaamste ideeën. Maar bij lezing van de artikelen blijken veel van deze ideeën en theorieën wel aan bod te komen.

 

Het gaat dan om politieke theorie, socialisme en communisme, kritiek op de politieke economie en dialectische filosofie.

 

De naam Marx is bekend, maar weinigen lezen Marx nog. Maar hij zet altijd aan tot denken. Veel van Marx’ kritische werk is ook voor vandaag van grote betekenis.

 

Naast Marx en Engels komt men in dit boek de namen Wladimir Lenin, Rosa Luxemburg en Joseph Dietzgen tegen.

ISBN 9080565822

€  5,- + verzendkosten

Tekstvak: Tekstvak: