Website van Jasper Schaaf

Boeddhisme en betrokkenheid

Kan de Boeddha-dharma bijdragen aan een marxistisch georiënteerde inzet van maatschappelijke betrokkenheid?

Uit de inhoud

 

• Boeddhisme, marxisme, vrijheid en betrokkenheid

• Klassieke vragen van Anaximander tot Dietzgen

• Materialistische dialectiek

• Vrijheid en betrokkenheid

• Boeddhisme, vrijheid en betrokkenheid als visie

• Een beetje metafysica kan geen kwaad

• Lastige praktijk in een ingewikkelde wereld

• Spelen met de spiegel, spelen met nirwana

• Wat je doet moet je goed doen

• Betrokkenheid en de discipline van de redelijke afstand

 

Dit boek kreeg boeiende reacties. De een zegt, dat als het over Marx ging er natuurlijk veel belangstelling voor zou bestaan. Een ander zegt hetzelfde over de boeddha-dharma. Maar over beide onderwerpen tegelijk in één boek, dat vindt is veel lastiger te duiden.

 

Het boek kijkt vanuit marxistische ideeën naar het boeddhisme. Het gaat dan om de dagelijkse actieve inzet. Soms kan wat afstand hiervan nemen zinvol zijn, juist om sociaal betrokken te kunnen blijven. Immers, acties kunnen ook tot teleurstelling leiden. Afstand leren nemen kan dan bijdragen cynisme en vrijblijvendheid te vermijden. Sociale betrokkenheid wordt dan meer duurzaam.

 

Tussen marxisme en boeddhisme blijken nog meer verbanden te bestaan. Bijvoorbeeld dat in beide richtingen dialectisch denken bestaat.

 

Bij het verschijnen van het boek zag het Kwartaalblad Boeddhisme (voorjaar 2001) het boek als  ‘een integere poging om systematisch na te gaan waarin marxisme en boeddhisme van elkaar verschillen en in welke mate beide denksystemen toch meer gemeen hebben dan hun aanhangers vaak veronderstellen.’

ISBN 9080565814

Tekstvak:

In eigen beheer uitgegeven onder het logo Dialectiek, Groningen 2000, 256 pagina’s

€  5,- + verzendkosten

Tekstvak: Tekstvak: