Website van Jasper Schaaf

‘Kunt u de rails ophangen? Want ik durf niet in de lucht!’

Heel de Buurt in Corpus den Hoorn 1998-2001 - Methoden

In  2001 uitgegeven door het project Heel de Buurt in samenwerking met het Provinciaal Ontwikkelings Instituut Zorg en Welzijn Groningen, 88 pagina’s

 

Uit de inhoud

 

• ‘Dit is toch wel een mooie wijk …?’

• Veel plannen, één proces

• Soms vernieuwend, soms heel gewoontjes

• Integraal werken als leuze en uitdaging

• Methoden die motiveren

• Enkele vuistregels voor goede communicatie

• Toch maar even die rails ophangen

• Sleutels voor de voordeur

• En ook nog eens opbouwwerk …!

• ‘t Begint met respect voor elkaar in de wijk

 

 

Gratis, verzendkosten

(indien nog voorradig, vrijwel op)

Van 1998 tot 2001 was de auteur projectleider van het wijkproject Heel de Buurt in de Groninger wijk Corpus den Hoorn.

‘Kunt u de rails ophangen? Want ik durf niet in de lucht!’ is zowel een verslag van dit project als een set handreikingen hoe op wijkniveau een samenhangende sociale ontwikkeling mogelijk is.

Het gaat dan om methodieken van samenlevingsopbouw, welzijn en zorg.

 

Trefwoorden zijn: outreachend en vraaggericht werken, communicatie, sluitende aanpak, de wijkbewoner staat centraal.

 

Veel van de huidige discussies over wijkgericht werken komt aan de orde in deze publicatie. Maar de goede lezer kan ook zien dat wijkgericht werken zorgvuldiger kan worden opgebouwd, dan momenteel vaak gebeurt.

ISBN 9080565830

Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: