Website van Jasper Schaaf

Dilemma’s en keuzes

Sociale ethiek in de actuele praktijk van welzijn en hulpverlening

Uitgeverij Damon, Budel 2002, 2e ongewijzigde druk in 2003, 286 pagina’s

Bestellen in de boekhandel of bij de uitgever

Uit de inhoud

 

• Pleidooi voor een ethiek die de dynamiek van de werkelijkheid erkent

• Contact als filosofische categorie. De mens als sociaal wezen; in contact met de ander ontstaat het mens-zijn

• Kan de ethiek het risico van een te smal perspectief vermijden?

• Sociale dialectiek van Marx en de vrijheidsfilosofie van Sartre

• Verbreding van het gezichtspunt van het autonome individu in de hulpverlening

• Autonomie en dwang in de psychiatrie. Is dwang soms geoorloofd of zelfs een zorgplicht?

• Zware kwesties niet ontwijken. Buurten, zwerven en drugs

• Het perspectief van sociale normativiteit en persoonlijke verantwoordelijkheid

 

€ 19,90

Dilemma's en keuzes biedt een sociale ethiek, gericht op de praktijk van welzijn, zorg en hulpverlening. Het boek behandelt thema’s van deze tijd, waarmee ieder te maken kan krijgen. Het bouwt daarnaast voort op denkwijzen die al veel langer meegaan.

 

Ethisch denken en handelen betekent leren omgaan met de vrijheid van de mens. Het beginsel vrijheid is niet alleen mooi, maar brengt ook sociale verantwoordelijkheden met zich mee. Dit spanningsveld komt uitgebreid aan de orde in Dilemma’s en keuzes.

Contact tussen de mensen die betrokken zijn in de hulpverleningssituatie is een uitgangspunt van dit boek.

 

Meer dan tien jaar na het verschijnen van dit boek spelen nieuwe vragen, de ideeën van dit boek zijn echter nog steeds actueel.

Behalve voor de zorg kan dit boek voor een bredere doelgroep interessant zijn. Het  is tevens bruikbaar voor hogere leerjaren van het HBO en andere vormen van hoger onderwijs.

ISBN 9055732788

Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: